KISSPEPTIN-10 5mg

Produkt przeznaczony do celów badawczych

Kisspeptyna działa w celu kontrolowania wydzielania hormonów w odniesieniu do reprodukcji. Kisspeptyna może wpływać na poziom testosteronu i zachowania związane z seksem, takie jak popęd i motywacja. Badania sugerują również, że może to pomóc w odwróceniu niektórych skutków starzenia.

120.00 

INFORMACJE DODATKOWE:

  •  Produkt (substancja) nie jest produktem spożywczym ani suplementem diety, nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
  •  Chronić przed dziećmi.
  •  Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
  •  Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym, zacienionym; chronić przed wilgocią.
  •  Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
  •  Unikać kontaktu w czasie ciąży i karmienia piersią.
  •  W przypadku złego samopoczucia lub działań niepożądanych związanych z kontaktem z substancją zasięgnąć opinii lekarza.