MAGNEZ L-TREONIAN 500mg/tab 120tab

Magnez odgrywa kluczową rolę w wielu stanach związanych z mózgiem i neurologicznych, w tym:

ostry uraz mózgu, uzależnienia, choroba Alzheimera, stany Lękowe, zaburzenia uwagi, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, demencja, depresja, Choroba Parkinsona, schizofrenia, drgawki

149.00 

L-Treonian Magnezu 500mg 120/tabletek

Większość suplementów magnezu jest chelatowanych, a l-treonian magnezu nie jest wyjątkiem. Chelat oznacza po prostu, że cząsteczki magnezu są związane z inną cząsteczką.Chelatacja może poprawić stabilność, wchłanianie i biodostępność magnezu.

L-treonian magnezu został opracowany przez zespół neuronaukowców z Massachusetts Institute of Technology i Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie, który wiązał magnez z l-treonianem, metabolitem witaminy C.

Magnez odgrywa kluczową rolę w wielu stanach związanych z mózgiem i neurologicznych, w tym:

1. ostry uraz mózgu

2. uzależnienia

3. choroba Alzheimera

4. stany Lękowe

5. zaburzenia uwagi

6. zaburzenie afektywne dwubiegunowe

7. demencja

8. depresja

9. Choroba Parkinsona

10. schizofrenia

11. drgawki

Oto trzy znane sposoby działania l-treonianu magnezu:

1. L-treonian magnezu łatwo przenika przez filtr ochronny mózgu, barierę krew-mózg, aby dostać się do mózgu tam, gdzie jest potrzebny.

2. Wykazano, że l-treonian magnezu zwiększa plastyczność mózgu. Neuroplastyczność (plastyczność mózgu) to zdolność mózgu do zmiany i wzrostu, która ma fundamentalne znaczenie dla zapamiętywania i uczenia się.

3. Istnieją dowody na to, że l-treonian magnezu może zwiększać neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF), białko, które stymuluje tworzenie nowych komórek mózgowych.

Jak dotąd istnieje tylko jedno badanie kliniczne l-treonianu magnezu, które zostało opublikowane w recenzowanym czasopiśmie medycznym. Uczestnikami badania były osoby starsze (w wieku od 50 do 70 lat), które zgłaszały problemy z pamięcią, koncentracją, lękiem i snem. Oceniono je pod kątem czterech aspektów zdolności poznawczych — pamięci roboczej, pamięci epizodycznej, uwagi i funkcji wykonawczych — ostatnia to grupa umiejętności, które pomagają wyznaczać cele, planować i wykonywać zadania.Podawano im l-treonian magnezu przez 12 tygodni.

Jak naukowcy oczekiwali na podstawie wyników testów na zwierzętach, l-treonian magnezu zwiększył poziom magnezu w ludzkich komórkach mózgowych. Po ponownym przetestowaniu wszyscy uczestnicy osiągnęli znacznie lepsze wyniki we wszystkich czterech obszarach poznawczych. L-treonian magnezu również znacznie obniżył ich biologiczny wiek mózgu. Średnio mózgi tych seniorów funkcjonowały, zgodnie ze standardowymi testami, tak jakby były o 9,4 lat młodsze niż na początku badania.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4927823/

https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_functions

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21951617/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390816302040