Nutrobal (MK-677) 30ml 900mg

Produkt przeznaczony do celów badawczych

MK-677 to preparat zawierający Ibutamoren, związek zwiększający poziom hormonu wzrostu (GH) oraz insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 (IGF-1). Liczne badania kliniczne – w kierunku produktu leczniczego (m.in. terapia hormonalna).
(R)-1’-(2-methylalanyl-0-benzyl-D-seryl)-1(methylsufonyl)-1,2-dihydrospiro[indole-3,4’-piperdine]

229.00 

MK-677 to produkt ukierunkowany na maksymalizację przemian anabolicznych i ochronę przed procesami katabolizmu mięśniowego. Skuteczność MK-677 została potwierdzona w badaniach klinicznych. Ze względu na wysoką biodostępność po podaniu doustnym MK-677 uznawany jest za bezpieczniejszą, lepiej tolerowaną i równie efektywną alternatywę dla iniekcyjnego hormonu wzrostu.

MK-677, znany też pod nazwą Ibutamoren lub Nutrobal, to substancja pierwotnie zaprojektowana z myślą o zastosowaniu terapeutycznym w różnych stanach katabolicznych, m.in. sarkopenii wieku podeszłego. Wysoka efektywność MK-677 w nasilaniu budowy muskulatury i zwiększaniu gęstości mineralnej kości sprawiła, że związek ten zyskał dużą popularność zwłaszcza w kręgach sportowców sylwetkowych i wyczynowych.

MECHANIZM DZIAŁANIA MK-677

Ibutamoren ma odmienny mechanizm działania od klasycznych substancji z grupy selektywnych modulatorów receptora androgenowego (SARM). Jest niepeptydowym, długo działającym agonistą receptora greliny. Grelina to peptyd wytwarzany w żołądku, uczestniczący w regulacji łaknienia – wpływa na ośrodek głodu, stymulując apetyt. Stąd też, naśladując działanie greliny, MK-677 również może zwiększać apetyt.

Grelina jest ligandem dla specyficznych receptorów sekretagogów hormonu wzrostu (growth hormone secretagogues-receptor, GHS-R), których pobudzenie stymuluje uwalnianie w przysadce mózgowej somatotropiny, znanej też jako hormon wzrostu (growth hormone, GH). Wykazuje synergizm działania z somatoliberyną.

Najprawdopodobniej grelina wykazuje też własne, niezależne od GH, działanie anaboliczne. Aktywuje szlak sygnałowy AKT/mTOR, który pełni ważną rolę w transmisji sygnału m.in. w mięśniach szkieletowych. Badania na modelu zwierzęcym pokazały ponadto, że grelina zmniejsza ekspresję miostatyny w tkance szkieletowej. Miostatyna jest białkiem negatywnie regulującym wzrost mięśni szkieletowych. Zmniejszenie jej aktywności może więc doprowadzić do nasilonego rozrostu tkanki mięśniowej.

WZROST POZIOMU GH I IGF-1

MK-677 jest, obok greliny, zaliczany do grupy związków pobudzających wydzielanie hormonu wzrostu – sekretagogów hormonu wzrostu (growth hormone secretagogues, GHSs). Wydzielanie GH pod wpływem MK-677 prowadzi do wzrostu poziomu insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (insulin-like growth factor, IGF-1). Stwarza to doskonałe środowisko anaboliczne dla mięśni i kości.

WPŁYW NA KOMPOZYCJĘ CIAŁA

Somatotropina jest silnym hormonem anabolicznym, warunkującym różnicowanie komórek mięśniowych i kostnych. Większość efektów anabolicznych GH względem tkanki mięśniowej odbywa się za pośrednictwem IGF-1, który powoduje m.in. nasilony wychwyt aminokwasów i zwiększoną syntezę białek mięśniowych. Przekłada się to na intensywny wzrost siły, definicji i masy mięśni. Efektem stosowania MK-677 jest też zwiększone zatrzymywanie wody w organizmie, co wpływa na wzrost objętości i wagi ciała.

WZMOCNIENIE STRUKTURY KOŚĆCA

Jako grelinomimetyk MK-677 wykazuje wpływ na metabolizm kości. Wspomaga regenerację i zwiększenie gęstości tkanki kostnej. Wpływ MK-677 na strukturę kośćca wykazano m.in. w randomizowanym badaniu, przeprowadzonym na grupie mężczyzn w wieku 19-49 lat. Po 8 tygodniach przyjmowania MK-677 zaobserwowano zwiększenie poziomu markerów resorpcji i tworzenia kości, co należy interpretować jako dowód nasilonej mineralizacji i wzmacniania tkanki kostnej.

EFEKTYWNA REGENERACJA ORGANIZMU

MK-677 wspiera procesy regeneracyjne organizmu. Wpływa na poprawę jakości i głębokości snu. Badanie przeprowadzone na mężczyznach w wieku 18-30 lat wykazało, że Ibutamoren wydłużał fazę REM snu. Może wydłużać też najgłębszą, IV fazę snu wolnofalowego. Odpowiedni sen i wypoczynek odgrywają ważną rolę w procesach anabolicznych, są konieczne dla utrzymania równowagi hormonalnej, redukcji stanów zapalnych i normalizacji poziomu kortyzolu.

Ibutamoren sprzyja także regeneracji układu ruchu, minimalizowaniu ryzyka i przyspieszaniu rekonwalescencji po doznanej kontuzji. Stymuluje syntezę proteoglikanów i kwasu hialuronowego w chondrocytach oraz może zmniejszać powstawanie prozapalnych eikozanoidów, co jest ważne z punktu widzenia profilaktyki zapaleń stawów i urazów.

INNE EFEKTY METABOLICZNE MK-677

MK-677 powoduje przejściowy wzrost minimalnego tempa przemiany materii (basal metabolism rate, BMR). Ponadto wpływa na zwiększenie stężenia glukozy na czczo i obniżenie wrażliwości insulinowej. Wykazano, że Ibutamoren może wpływać korzystnie na profil lipidowy krwi – odnotowano spadek poziomu lipoprotein niskiej gęstości (low-density lipoprotein, LDL), czyli tzw. złego cholesterolu.

Początkowo MK-677 może powodować przejściowy wzrost poziomu kortyzolu i prolaktyny. Jednak jak pokazują badania, już po tygodniu stosowania odnotowywano normalizację poziomu kortyzolu (brak różnic w porównaniu do placebo).

Podsumowując, MK-677 to efektywny środek anaboliczno-antykataboliczny, umożliwiający zwiększenie beztłuszczowej masy ciała, wzmocnienie struktury kości i nasilenie procesów regeneracyjnych.

INFORMACJE DODATKOWE:

  •  Produkt (substancja) nie jest produktem spożywczym ani suplementem diety, nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
  •  Chronić przed dziećmi.
  •  Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
  •  Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym, zacienionym; chronić przed wilgocią.
  •  Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
  •  Unikać kontaktu w czasie ciąży i karmienia piersią.
  •  W przypadku złego samopoczucia lub działań niepożądanych związanych z kontaktem z substancją zasięgnąć opinii lekarza.

Substancja nie jest produktem spożywczym ani suplementem diety, nie nadaje się on do spożycia przez ludzi. Produkt jest sklasyfikowany jako odczynnik chemiczny dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej, można go używać wyłącznie do badań naukowych.