RAD 150 TLB 60 kapsulek / 10mg

Produkt przeznaczony do celów badawczych

RAD 150, inaczej znany jako TLB 150 lub RAD 140 ester, jest strukturalnie podobny do rad-140. RAD 150 jest klasyfikowany jako ester anaboliczny, ponieważ ulega estryfikacji podczas syntezy chemicznej.

198.00 

RAD 150, inaczej znany jako TLB 150 lub RAD 140 ester, jest strukturalnie podobny do rad-140. RAD 150 jest klasyfikowany jako ester anaboliczny, ponieważ ulega estryfikacji podczas syntezy chemicznej. Estryfikacja, powszechna modyfikacja funkcjonalna, to proces, w którym grupy estrowe są przyłączane do cząsteczki węglowej. Proces ten jest wykorzystywany do stabilizacji, wzmocnienia i zmiany biodostępności androgenów. Powoduje to wydłużenie okresu półtrwania 10-krotnie,a co za tym idzie dawkowanie nie musi być rozłożone w czasie. Ma doskonałą szybkość wchłaniania i wykazuje wzorce farmakologii selektywnej tkankowo. Ponadto ze względu na wydłużony okres półtrwania pełni rolę bufora. Działa jako bufor, gdy następuje spadek odpowiedzi anabolicznej. Ta odpowiedź jest często obserwowana po pominięciu dawki.

Dzięki wysokiej szybkości wchłaniania, stabilności i okresowi półtrwania wynoszącemu 48 godzin Rad 150 jest jednym z tych niewielu środków, który przy niewielkiej lub zerowej ilości skutków ubocznych przynosi wiele korzyści.

 1. Nie powoduje agresji.
 2. Nie powoduje łysienia.
 3. Zwiększa sprawność seksualną i libido.
 4. Nie wpływa na metabolizm lipidów.
 5. Stymuluje wzrost mięśni.
 6. Nie ma działania androgennego.
 7. Rad 150 nie ma szkodliwego wpływu na wątrobę.
 8. Ma wydłużony okres półtrwania.
 9. Jest bardzo stabilny i ma wysoki współczynnik wchłaniania.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Produkt (substancja) nie jest produktem spożywczym ani suplementem diety, nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym, zacienionym; chronić przed wilgocią.
 • Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
 • Unikać kontaktu w czasie ciąży i karmienia piersią.
 • W przypadku złego samopoczucia lub działań niepożądanych związanych z kontaktem z substancją zasięgnąć opinii lekarza.

Substancja nie jest produktem spożywczym ani suplementem diety, nie nadaje się on do spożycia przez ludzi. Produkt jest sklasyfikowany jako odczynnik chemiczny dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej, można go używać wyłącznie do badań naukowych.