MOTS-C 10mg

Promocja!

Pomaga w odchudzaniu

Wspomaga metabolizm kwasów tłuszczowych w wątrobie

Chroni przed insulinoopornością i otyłością zależną od wieku i diety

Poprawia regulację glukozy

149.00 

Mots-c 10mg
Zdrowe starzenie się można promować poprzez poprawę sprawności metabolicznej i wydolności fizycznej. Mitochondria są głównymi organellami metabolicznymi o silnym wpływie na starzenie się. Oprócz swojej znaczącej roli w bioenergetyce, mitochondria koordynują również szerokie funkcje fizjologiczne, komunikując się z innymi komórkami za pomocą wielu czynników, w tym peptydów kodowanych w ich własnym, niezależnym genomie. MOTS-c jest peptydem kodowanym w mitochondriach, który reguluje homeostazę metaboliczną w odpowiedzi na stres komórkowy.
MOTS-c to peptyd złożony z 16 aminokwasów, wyrażany przez gen mitochondrialny. Badania dostarczają dowodów na to, że mitochondria odgrywają kluczową rolę w sygnalizacji i produkcji energii.
MOTS-c reguluje funkcje metaboliczne w całym organizmie, w tym przekształca glukozę w użyteczną energię. Wstępne badania wykazują dowody na lepszą kontrolę poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2 i otyłością.
Mięśnie szkieletowe są główną tkanką docelową MOTS-c. Mięsień szkieletowy zwiększa wrażliwość na insulinę i zwiększa wychwyt glukozy w miocytach (komórkach mięśniowych) poprzez aktywację szlaku AMPK i jednocześnie bez zwiększania poziomu insuliny. Można nazwać MOTS-c mimetykiem ćwiczeń, co oznacza, że ​​imituje ćwiczenia na ciele. Ćwiczenia zwiększają również wychwyt glukozy przez mięśnie bez stymulacji insuliny.
AMPK (kinaza białkowa aktywowana przez AMP) została zidentyfikowana w 1999 roku jako główny przełącznik metabolizmu i centralny regulator metabolizmu glukozy i lipidów (tłuszczów). Od tego czasu jest celem interwencji terapeutycznych przeciwko stanom metabolicznym, takim jak cukrzyca typu 2.
Mitochondria są głównymi miejscami komórkowymi zajmującymi się produkcją ATP (energii) i utlenianiem kwasów tłuszczowych. Peptyd pochodzenia mitochondrialnego MOTS-c promuje homeostazę metaboliczną oraz zmniejsza otyłość i insulinooporność. Mitochondria odgrywają również kluczową rolę w określaniu elastyczności metabolicznej.
KORZYŚCI MOTS-C
Wspomaga metabolizm kwasów tłuszczowych w wątrobie
Promuje elastyczność metaboliczną i homeostazę
Pomaga regulować energię mitochondrialną
Chroni przed insulinoopornością i otyłością zależną od wieku i diety
Pomaga w odchudzaniu
Promuje odporność na stres metaboliczny
Poprawia zdolność wysiłkową
Pomaga zapobiegać osteoporozie
Poprawia regulację glukozy
Promuje różnicowanie komórek do tworzenia osteoblastów

INFORMACJE DODATKOWE:

  •  Produkt (substancja) nie jest produktem spożywczym ani suplementem diety, nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
  •  Chronić przed dziećmi.
  •  Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
  •  Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym, zacienionym; chronić przed wilgocią.
  •  Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
  •  Unikać kontaktu w czasie ciąży i karmienia piersią.
  •  W przypadku złego samopoczucia lub działań niepożądanych związanych z kontaktem z substancją zasięgnąć opinii lekarza.

Substancja nie jest produktem spożywczym ani suplementem diety, nie nadaje się on do spożycia przez ludzi. Produkt jest sklasyfikowany jako odczynnik chemiczny dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej, można go używać wyłącznie do badań naukowych.