TB-4 FRAG+BPC-157 ARG 700mcg/30kaps

Zalety produktu:

 • przyspiesza gojenie ran oraz skraca rekonwalescencję po urazach
 • działa korzystnie na funkcjonowanie układu nerwowego oraz sercowo-naczyniowego oraz zmniejsza ryzyko powikłań po zawale serca 
 • spowalnia oraz przeciwdziała skutkom chorób poznawczych np. Choroba Alzhaimera
 • wpływa korzystnie na odzyskanie kontroli motorycznej, poprawy funkcji poznawczych po udarach
 • przyspiesza tempo wzrostu włosów
 • dodatek BPC ARG sprawia, ze produkt jest bezkonkurencyjny podczas powrotu do zdrowia po urazach, kontuzjach lub będzie świetnym wyborem dla tych, którzy chcą poprawić jakość swojego życia, usprawnić regenerację protreningową bądź  zniwelować skutki intensywnego trybu życia

299.00 

TB-4 FRAG+BPC-157 ARG

Zalety produktu:

 • przyspiesza gojenie ran oraz skraca rekonwalescencję po urazach
 • działa korzystnie na funkcjonowanie układu nerwowego oraz sercowo-naczyniowego oraz zmniejsza ryzyko powikłań po zawale serca 
 • spowalnia oraz przeciwdziała skutkom chorób poznawczych np. Choroba Alzhaimera
 • wpływa korzystnie na odzyskanie kontroli motorycznej, poprawy funkcji poznawczych po udarach
 • przyspiesza tempo wzrostu włosów
 • dodatek BPC ARG sprawia, ze produkt jest bezkonkurencyjny podczas powrotu do zdrowia po urazach, kontuzjach lub będzie świetnym wyborem dla tych, którzy chcą poprawić jakość swojego życia, usprawnić regenerację protreningową bądź  zniwelować skutki intensywnego trybu życia

Tymozyna beta 4 jest naturalnym białkiem ludzkim. Składa się z 43 aminokwasów i ma masę cząsteczkową 4291 g/mol. Jest zdolny do wiązania się z białkami aktyny i jest uważany za główne białko sekwestrujące aktynę w większości komórek. Dlatego odgrywa bardzo ważną rolę w polimeryzacji włókien aktynowych, które są ważne dla struktury komórki, mobilności komórek i funkcji macierzy zewnątrzkomórkowej. Istnieją spekulacje, choć obecnie nie ma konkretnych dowodów, sugerujące, że Tymozyna beta 4 wiąże się z receptorami zewnątrzkomórkowymi w płynach otaczających komórki, pośrednicząc w niektórych jej efektach.

Podobnie jak wiele naturalnie występujących białek, Tymozyna Beta 4 ma bardzo długą sekwencję peptydową, dlatego należy ją podawać wyłącznie podskórnie. Nie jest biodostępny po podaniu doustnym ani donosowym. Naukowcy odkryli, że aktywna domena tymozyny beta 3, regionu zawierającego zaledwie 7 aminokwasów (LKKTETQ), zachowuje większość efektów większego białka, jeśli chodzi o migrację komórek, polimeryzację aktyny i gojenie się ran. Ta fragmentaryczna sekcja jest nazywana fragmentem TB500. Ponieważ fragment TB500 jest znacznie mniejszy niż jego cząsteczka macierzysta, jest łatwiej wchłaniany w przewodzie pokarmowym, a następnie przez komórki. Ta zwiększona biodostępność po podaniu doustnym sprawia, że ​​fragment TB500 jest łatwiejszy do podawania niż 43-aminokwasowa Tymozyna Beta 4 i przyczynia się do zwiększenia skuteczności fragmentu.

Fragment TB500 można rozbić z 7 aminokwasów na zaledwie cztery (Ac-Ser-Asp-Lys-Pro), aby wytworzyć peptyd, który zachowuje wiele właściwości większego peptydu. Stwierdzono, że Ac-SDKP występuje naturalnie i jest rozkładany pod wpływem aktywności ACE (enzymu konwertującego angiotensynę). Może to być powód, dla którego inhibitory ACE pomagają zapobiegać bliznom i przebudowie serca, ponieważ Ac-SDKP jest peptydem przeciw zwłóknieniowym i przeciwzapalnym, o którym wiadomo, że promuje wzrost naczyń krwionośnych, zmniejsza stan zapalny i zmniejsza blizny po urazie.

1. Ac-SDKP ma działanie immunomodulujące, ale jest interesujący przede wszystkim ze względu na swoje właściwości angiogenne. Badania pokazują, że Ac-SDKP, czasami nazywany goralatydem, jest silnym stymulatorem wzrostu naczyń krwionośnych i dlatego może korzystnie wpływać na gojenie się ran, zdrowie poznawcze, wzrost nerwów i zdrowie serca. Badania nad tym peptydem są obecnie nieco ograniczone, ale szybko postępują. Istnieją obecnie dobre dowody wskazujące, że Ac-SDKP może zmniejszyć uszkodzenia szpiku kostnego spowodowane chemioterapią

2. Szczególne zainteresowanie budzi zdolność tymozyny beta-4 i TB-500 do spowalniania lub nawet odwracania skutków chorób poznawczych. Badania pokazują, że peptydy te pomagają usprawnić proces autofagii, który jest jednym z kilku mechanizmów wykorzystywanych przez organizm do usuwania produktów przemiany materii i nagromadzonych zanieczyszczeń. Badania pokazują, że zwiększona autofagia w mózgach modeli choroby Alzheimera prowadzi do zwiększonej sygnalizacji cholinergicznej, a tym samym zmniejsza niektóre poznawcze skutki choroby.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30552633/

3. Badania na szczurach pokazują, że peptydy te pobudzają tkankę układu nerwowego do przebudowy po urazie. W szczególności wydaje się, że zarówno tymozyna beta-4, jak i TB-500 aktywują komórki wspierające neurony i utrzymujące je w zdrowiu. Prowadzi to do poprawy wzrostu naczyń krwionośnych w mózgu, a także zwiększonego wzrostu neuronów. W zwierzęcych modelach udaru podawanie tymozyny beta-4 prowadzi do poprawy zachowania, kontroli motorycznej i funkcji poznawczych.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23739235/

4. Badania pokazują, że stosowanie hydrożeli zawierających tymozynę beta-4 podczas zabiegów naprawczych serca (np. operacji bajpasów, wszczepiania stentu) zwiększa wzrost naczyń krwionośnych oraz migrację komórek śródbłonka i nasierdzia. Prowadzi to do zwiększonego wskaźnika rekonwalescencji po niedokrwieniu i zmniejsza ryzyko powikłań długoterminowych

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29710844/

Ponadto badania wskazują, że tymozyna beta-4, ale nie TB-500, może sprzyjać przeżyciu komórek, jeśli zostanie podana w nagłych lub pilnych sytuacjach sercowo-naczyniowych. Tylko Tymozyna beta-4 ma ten ostatni efekt, ponieważ wymagany jest składnik Ac-SDKP peptydu. Ogólnie jednak badania potwierdzają pogląd, że peptydy te mogą zachować funkcję układu sercowo-naczyniowego, jeśli zostaną podane w odpowiednim czasie w trakcie lub bezpośrednio po zdarzeniu niedokrwiennym, takim jak zawał serca.

5. Jedną interesującą właściwością TB-500 i tymozyny beta-4 jest to, że mogą one działać w połączeniu z antybiotykami, pomagając w leczeniu infekcji. Jest to bardzo ważne odkrycie w kontekście rosnącej oporności wielu bakterii na obecnie dostępne antybiotyki. Badania na myszach zakażonych Pseudomonas aeruginosa, szczególnie problematycznym patogenem, wykazały, że połączenie tymozyny beta-4 z cyprofloksacyną zwiększa skuteczność antybiotyku, poprawiając gojenie, zmniejszając stan zapalny i przyspieszając powrót do zdrowia.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6210523/

6. Naukowcy przypadkowo odkryli, że myszom z genetycznym niedoborem tymozyny beta-4 włosy rosną znacznie wolniej niż te, które tego nie mają. Podawanie im tymozyny beta-4 przywraca tempo wzrostu włosów, a podanie normalnym myszom przyspiesza wzrost włosów. Badania w tej dziedzinie są ograniczone, dlatego mechanizm działania tego zwiększonego wzrostu nie jest w pełni poznany. Może to być jednak jedno zastosowanie, w którym TB-500 może zabłysnąć, ponieważ miejscowe zastosowanie mniejszej cząsteczki prawdopodobnie doprowadzi do bardziej skutecznego wchłaniania. Na razie jednak jest jasne, że Tymozyna beta-4 ma ogromny wpływ na porost włosów.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17947589/

TB-500 i tymozyna beta-4 są podobne pod wieloma względami, ponieważ TB-500 jest syntetyczną pochodną tymozyny beta-4. Ten ostatni jest jednak uważany za bardziej skuteczny, ponieważ zawiera dodatkową domenę aktywną, która wzmacnia jego funkcję. Zatem tymozynę beta-4 można uważać za wywołującą te same reakcje co TB-500, ale w znacznie większym stopniu. Z tego powodu te dwa terminy są często używane zamiennie, mimo że nie odnoszą się do dokładnie tej samej cząsteczki. Wiele firm próbuje uniknąć problemów z wyszukiwaniem w Internecie, po prostu mówiąc o TB-500 i tymozynie beta-4 tak, jakby były tym samym. Dla badaczy chcących mieć pewność, że mają jeden peptyd nad drugim, zawsze konieczne jest sprawdzenie sekwencji aminokwasów. Jeśli peptyd ma długość większą niż siedem aminokwasów, to prawdopodobnie jest to tymozyna beta-4, która ma długość 43 aminokwasów.

INFORMACJE DODATKOWE:

 •  Produkt (substancja) nie jest produktem spożywczym ani suplementem diety, nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
 •  Chronić przed dziećmi.
 •  Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 •  Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym, zacienionym; chronić przed wilgocią.
 •  Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
 •  Unikać kontaktu w czasie ciąży i karmienia piersią.
 •  W przypadku złego samopoczucia lub działań niepożądanych związanych z kontaktem z substancją zasięgnąć opinii lekarza.